สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง ในชื่อ “อ.พ.ร.สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2555”  ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 8.30น. – 23.00น. ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้พลังสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เคารพกติกาในการเล่นกีฬา ทำให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งเป็นการหล่อหลอมความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในลังคม
โดยมีสถาบันการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
3. สถาบันการพลศึกษาจังหวัดลำปาง
4. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
5. วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลำปาง
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
7. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
8. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
9. วิทยาลัยการอาชีพเถิน
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
11. โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
12. มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง

+ http://www.scribd.com/doc/119583773/

+ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.406048516138906.93906.228245437252549

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.