Posts Tagged ‘lampang’

ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

Friday, October 28th, 2016
lampang

lampang

21 ต.ค.59 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น
ร่วมกันจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ โถงเสานัก ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
https://www.facebook.com/NationUNews/photos/?tab=album&album_id=1119639838113100

ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง

Monday, March 21st, 2016
ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง

ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง

เคยได้ยินว่า ดร.สุจิรา หาผล
ทำโครงการวิจัยย่อยที่ 4 (RDG 5550046) เรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชน
เพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง”
ซึ่งอยู่ในแผนงานวิจัยเรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอัตลักษณ์ชุมชนลำปาง”
รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555
แล้วได้มีการรวบรวมตำนานเรื่องเล่าขานของท้องถิ่นจากทั้ง 13 อำเภอ
เป็นหนังสือ “ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง”
แล้ววันนี้ (21 มีนาคม 2559) กระผมได้รับหนังสือ
จาก ดร.สุจิรา หาผล มา 1 เล่ม อ่านแล้วสนุกมาก
นักเรียนที่บ้านบอกว่า ถ้าได้หนังสือมาก่อนหน้านี้
ทำวิจัยวิชาประวัติศาสตร์ที่คุณครูสั่งได้สบายเลย
มีครบถ้วนสมบูรณ์มาก ๆ
หนังสือเล่มนี้มี 215 หน้า
จัดทำโดย ดร.สุจิรา หาผล ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช อ.พัชรีภรณ์ หรพร้อม
ภาพปกโดย อ.มานะ แสนหาญ
ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต

LAMPANG 2020 : บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่

Wednesday, January 8th, 2014
กำหนดการสัมมนา LAMPANG 2020 : บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่
วันที่ 24 - 26 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

http://www.nation.ac.th/ntc2014/

brochure
brochure
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557
09.30-10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00-12.00 น. การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
09.30-10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00-12.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย สุทธิชัย หยุ่น 
09.15-09.45 น. ปาฐกถาเปิดงาน “มิติใหม่เมืองลำปาง”  
		โดย ธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
09.45-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ; 
		กรณีศึกษา ลั่วหยางโมเดล”
		โดย ธนากรณ์ เสรีบุรี กรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
10.30-11.30 น. Keynote Speech by Dr.Yotaro Morishima, President, Professor, 
		Fukui University of Technology 
		"Challenges of Japanese Universities in the Borderless Era"
11.30-11.45 น.	 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
		มหาวิทยาลัยเนชั่น และ Fukui University of Technology
11.45-12.15 น. ชมนิทรรศการผลงานวิชาการ (Poster Section) 
12.15-13.15 น.	 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-15.00 น. เสวนา เรื่อง วางยุทธศาสตร์เมืองลำปางรับ AEC
		อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
		สุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
		ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
		อธิภูมิ กำธรวรรินทร์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
15.00-17.00 น. เสวนา “บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่” โดย 
		สุรพล เศวตเศรนี  ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
		ผู้บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
		พนาสิน ธนบดีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบดีอาร์ตเซรามิก จำกัด 
		อนุวัตร ภูวเศรษฐ์ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง
LAMPANG U-TOWN _LAMPANG _Gateway to ASEAN 2020
LAMPANG U-TOWN _LAMPANG _Gateway to ASEAN 2020
Friday, 24 January 2014
09.30 - 10.00 Registration
10.00 - 12.00 Thai singing contest
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 16.00 Thai singing contest

Saturday, 25 January 2014
09.30 - 10.00 Registration
10.00 - 12.00 Academic Presentation
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 16.00 Academic Presentation

Sunday, 26 January 2014
08.30 - 09.00 Registration
09.00 - 09.15 Welcome Remark by Mr. Suthichai Yoon, NMG President 
09.15 - 09.45 Opening Speech "A New Dimension of Lampang City" 
	by Lampang Governor - Mr. Thanin Suphasaen
09.45 - 10.30 Regional Economic Development in the Context of 
	ASEAN Economic Community: A Case Study of Luoyang Model" 
	by Mr. Thanakorn Seriburi, Executive Vice Chairman,
	Chief Executive Officer of Industrial Division 
	and Member of Remuneration Committee, C.P. Pokphand Co., Ltd.
10.30 - 11.30 Keynote speech by Dr.Yotaro Morishima, President, Professor, 
	Fukui University of Technology,
	"Challenges of Japanese Universities in the Borderless Era"
11.30 - 11.45 MOU Signing Ceremony 
	between Nation University and Fukui University of Technology
11.45 - 12.15 Poster Session
12.15 - 13.15 Lunch
13.15 - 15.00 Forum "Lampang U-Town: A Strategy of Building Human Capacity"
15.00 - 17.00 Forum "Thriving Lampang : A New Economic City"

Lampang Young Super Model 2014

Thursday, January 2nd, 2014

Lampang Young Supermodel 2014

young supermodel
young supermodel

ผลการประกวด “Lampang Young Supermodel 2014
ณ เวทีกองประกวดนางสาวลำปาง “งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2557”
วันที่ 1 มกราคม 2557
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1068/

supermodel team

supermodel team

ประเภทหญิง
ชนะเลิศ นางสาวกิตตินันท์ มีอักโข
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวโยธการ์ เขื่อนขาว
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธนิสรณ์ เทียมเทศ
ประเภทชาย
ชนะเลิศ นายธนภูมิ เครือคำขาว
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีรพันธ์ สุริยะชัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายนิธิกร ไชยวรรณ

คลิ๊ป

young supermodel
young supermodel
young supermodel
young supermodel

ประกาศรับสมัคร
หนุ่ม-สาว ที่มีบุคลิกภาพดี อายุตั้งแต่ 16-20 ปีบริบูรณ์ (หญิง//ส่วนสูง 165 ขึ้นไป,ชาย//ส่วนสูง 170 ขึ้นไป) สามารถสมัครเข้าร่วมประกวด “Lampang Young Supermodel 2014” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป..รางวัลมากมายรอคุณอยู่ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.เนชั่น โทร. 054-820-099 หรือ www.nation.ac.th

รวมภาพบนเวที
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.568371053239984.1073741917.228245437252549

มอบรางวัล
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.568382656572157.1073741918.228245437252549

ภาพผู้เข้าประกวดหญิง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.566382610105495.1073741916.228245437252549

ภาพผู้เข้าประกวดชาย
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.566376850106071.1073741915.228245437252549

ผลตัดสินผู้เข้ารอบแรก
http://www.nation.ac.th/news-detail.php?main=9/32/243&content=313

แบบฟอร์มใบสมัคร
http://www.nation.ac.th/events/youngmodel57/LP_Young_Supermodel_2014_application.pdf

รายละเอียดและกำหนดการ
http://www.nation.ac.th/events/youngmodel57/LP_Young_Supermodel_2014_detail.docx

หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
http://www.nation.ac.th/events/youngmodel57/young_supermodel_permit.docx

young supermodel
young supermodel

โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

Saturday, July 20th, 2013
อดิศักดิ์ จำปาทอง
อดิศักดิ์ จำปาทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก profile ของ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง ว่ามีโครงการดี ๆ น่าแบ่งปัน มีรายละเอียดดังนี้

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จะจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ขึ้นในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยโครงการมีอาหารกลางวันและอาหารว่างเลี้ยง และค่าเดินทางวันละ 300 บาท สำหรับผู้เข้าอบรมควรมีความสนใจด้านการท่องเที่ยว มีใจรักประชาสัมพันธ์ และมีทักษะการใช้ Social Media พอสมควร

https://www.facebook.com/adisak.champathong

27 ก.ค.2556
08.30-10.00
พิธีเปิดการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร
และการเล่าเรื่องจากภาพ
10.00-12.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
13.00-15.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตัดต่อ Clip VDO และการใช้ YouTube
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
15.00-17.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Weblog และ
การใช้งานเชื่อมต่อ Facebook และ Youtube และ Weblog

28 ก.ค.2556
8.30-10.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเลือกใช้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
10.00-12.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
13.00-17.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตกแต่งภาพให้สวยงาม
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิธีปิดการอบรม

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

Wednesday, January 9th, 2013
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง ในชื่อ “อ.พ.ร.สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2555”  ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 8.30น. – 23.00น. ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้พลังสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เคารพกติกาในการเล่นกีฬา ทำให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งเป็นการหล่อหลอมความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในลังคม
โดยมีสถาบันการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
3. สถาบันการพลศึกษาจังหวัดลำปาง
4. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
5. วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลำปาง
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
7. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
8. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
9. วิทยาลัยการอาชีพเถิน
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
11. โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
12. มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง

+ http://www.scribd.com/doc/119583773/

+ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.406048516138906.93906.228245437252549

โครงการ “การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง”

Saturday, September 15th, 2012
ท่องเที่ยว ลำปาง

อ.ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ อ.แดน กุลรูป และ ทีมงานวิจัย 14 ท่าน ผู้ช่วยวิจัยอีก 6 ท่าน และนักศึกษาช่วยงาน รวมกว่าีอีก 50 ชีวิต จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย บุคคลจากหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในจังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง .. ความสำเร็จในการสัมมนาเกิดจาก เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทีม และภาคีเครือข่าย

การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเอง (Identity)
การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเอง (Identity)

8 เม.ย.55 ทีมงานจากลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมใน UExpo 2012

Monday, April 9th, 2012
lampang team of nation university

Lampang Team (6-8 april 2012)

ทีมงานจากลำปาง ทั้งเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมใน UExpo 2012

มหาวิทยาลัยเนชั่น (Nation University) ออกบูท ในงาน “uexpo 2012” ที่บูท A8 ห้อง EH105 มหกรรมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ที่ไบเทค บางนา BITEC : Bangkok International Trade and Exhibition Centre. ในบูทพบกับ กิจกรรมฝึกเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร ร่วมกับพี่ ๆ ทีมงานจากเนชั่นแชนแนล แมงโก้ทีวี ระวังภัย และอาเซียนทีวี อาทิ คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล คุณธีระ ธัญญไพบูลย์ คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ร่วมประกวด Act นี้โดนใจ ถ่ายรูปยังไงก็โดน ภาพใครจะโดนใจ รับรางวัลใส ๆ ภายในงาน

ดาวรุ่งลูกทุ่งเนชั่น

Thursday, March 15th, 2012
นักร้องเสียงใส

นักร้องเสียงใส

มหาวิทยาลัยเนชั่น จัด 1)การแข่งขันเต้น และ 2)เสียงดีมีทุน ในโครงการ “ดาวรุ่งลูกทุ่งเนชั่น” ณ ห้าแยกหอนาฬิกา ข่วงนคร และพบกับศิลปินรับเชิญ “ญาญ่า หญิง” ในวันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 18.00น. – 24.00น. เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 มีนาคม 2555
ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยเนชัน 054-265170, 054-820099

งานนี้ .. ผมก็ไม่พลาด
เพราะคุณญาญ่าเป็นศิลปินในดวงใจของผม
จะงานเพลง หรืองานแสดงล้วนสุดยอด
เป็นศิลปินที่ขาวใส สวมเสื้อดำ และมีสไตล์ของตนเอง
แล้วพบกับเธอในดวงใจของผม ด้วยกันนะ

http://it.nation.ac.th/webboard/viewtopic.php?f=54&t=2248

สไลด์เผยแพร่เกี่ยวกับความปลอดภัย

Tuesday, May 31st, 2011

จากการให้บริการวิชาการ ตามโครงการอบรม “การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์  ที่ อบต.บ้านดง และทต.แม่เมาะ ระหว่าง 21 – 22 ต.ค.2553 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัย และขอสไลด์ไว้ศึกษา แล้วคณะวิชาได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอได้ จึงนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนบุคลากร และผู้สนใจได้ ดาวน์โหลดไปศึกษาได้
ที่ http://www.thaiall.com/security/security_basic.ppt