การวางแผนการประชุมคณะบริหารระหว่างในที่ตั้งและศูนย์เนชั่นบางนา

การวางแผนการประชุมคณะบริหารระหว่างในที่ตั้งและศูนย์เนชั่นบางนา

อาจารย์ดรรชกร  ศรีไพศาล

ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีการเปิดการเรียนการสอน 2 แห่ง คือ ศูนย์ในทื่ตั้งจังหวัดลำปาง และ ศูนย์นอกที่ตั้งศูนย์เนชั่นบางนา ซึ่งการเปิดการเรียนการสอนพร้อมกัน 2 แห่ง ตามเกณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดดมศึกษา (สกอ.) ต้องให้การเรียนการสอนทั้ง 2 แห่งมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นทางคณะบริหารธุรกิจจึงจัดให้มีการประชุมทุกวันศุกร์ต้นเดือน ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. เพื่อการรวบรวมข้อมูลในการประชุม และ นำเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ตรงตามคุณภาพ และ มีมาตรฐานเดียวกัน

การประชุมจะมีเลขาเป็นผู้ดำเนินการนัดหมาย ส่งวาระการประชุม และ สรุปรายงานการประชุม เพื่อนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ทราบต่อไป ซึ่งหัวข้อการประชุม ให้ปรับให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษภายใน ระดับอุดมศึกษา ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหลักสูตร

1.2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

1.2.2  หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต

1.2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ศูนย์เนชั่นบางนา)

1.2.5  หลักสูตร MBA. (ศูนย์เนชั่นบางนา)

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2561

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

3.1 งานวิชาการคณะฯ

3.2 การบริหารความเสี่ยง

3.2.1 ความเสี่ยงด้านการรับนักศึกษา

3.2.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.2.3 ความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการ

3.2.4 ความเสี่ยงด้านงานวิจัย

  • งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

3.3.1 กสูตรบริหารธุรกิจ

3.3.2   หลักสูตรการบัญชี

3.3.3   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

3.3.4   หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ศูนย์เนชั่นบางนา)

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.