การวางแผนกิจกรรมร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

การวางแผนกิจกรรมร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ดรรชกร ศรีไพศาล

หลักการสำตัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินภาระกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์ และ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และ ยังเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจึงต้องมีการวางแผนกิจกรรมร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ให้ใน 1 กิจกรรมมีความสอดคล้องเชื่อมโยงได้หลายข้อ คือ

  1. การส่งเสริมพันธกิจหลัก และ พันธกิจสนับสนุนของการอุดทศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
  2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน

การวางแผนกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ จึงมีแนวโน้มโครงการที่ลดจำนวนโครงการลง แต่โครงการที่คงอยู่ทุกโครงการสามารถดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง และ สอดรับกับ การส่งเสริมพันธกิจหลัก และ พันธกิจสนับสนุนของการอุดทศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.