คลังเก็บป้ายกำกับ: tqf

การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ อาจารย์มีความเข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

นิเทศอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 55 : มคอ. ประกัน ภาระงาน

21 ก.ค.55 21 – 22 ก.ค.55 มหาวิทยาล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

cu-cas & tqf 21 ก.ค.54 มีโอกาสเข้ารั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการผลิตบัณฑิต | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น