คลังเก็บป้ายกำกับ: sar

รายงานตอบตัวบ่งชี้ 7.3 ฉบับสุดท้าย

3 ปีมาแล้วที่ต้องเขียน sar 7.3 ตอบเกณฑ์ป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ประชุมเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ประชุมเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการประกั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , , | 1 ความเห็น

ผลการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง e-doc กับ sar evidence

ชื่องานวิจัย การพัฒนาระบบเชื่อมโยงแฟ้มอิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการผลิตบัณฑิต | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

นิเทศอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 55 : มคอ. ประกัน ภาระงาน

21 ก.ค.55 21 – 22 ก.ค.55 มหาวิทยาล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง

ผลการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

สไลด์เผยแพร่เกี่ยวกับความปลอดภัย

จากการให้บริการวิชาการ ตามโครงการอบรม &# … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

การบริการวิชาการ ที่แม่เมาะ

คณะวิชาทั้ง 3 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

แหล่งเผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพฯ และแบบฟอร์มการเขี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ปิดร่างรายงานการวิจัย sar51 แล้ว

หน้าจอโปรแกรม การประเมินตนเอง 2550 &#821 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานวิจัยและบริการวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , | 2 ความเห็น