คลังเก็บป้ายกำกับ: KM:การเรียนการสอนและวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้ (KM): เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้ (K … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้(KM) : การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

การจัดการความรู้(KM): การทำวิจัยเพื่อเข้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้ (KM) : แนวปฏิบัติในการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้ (K … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

องค์ความรู้จากการสัมมนานิเทศบุคลากร 22 ก.ค. 55

โครงการสัมมนานิเทศบุคลาการ เมื่อวันที่ 2 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

โครงการอบเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การการจัดท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น