คลังเก็บผู้เขียน: roongrut

การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานสร้างสรรค์(ภาพถ่าย)

การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานสร้างสรรค์( … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การเปลี่ยนระบบในการตรวจกระดาษคำตอบ NTU English Progress Test

KM ศูนย์เนชั่นบางนา เรื่อง การเปลี่ยนระบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการผลิตบัณฑิต | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การกรอกเกรดลงระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน

KM  เรื่อง การกรอกเกรดลงระบบฐานข้อมูลงาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

การทำวิจัยทางสังคมศาสตร์

วิทยากร  ศ.ดร.วัลลภ  ลำพาย 23 มิถุนายน 2 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ความสำคัญของการวิจัยกับอาจารย์มหาวิทยาลัย

ความสำคัญของงานวิจัยกับอาจารย์มหาวิทยาลั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

เทคนิคการทวนสอบ

คู่มือทวนสอบรายวิชา-ตาม มคอ.1 มคอ.2 และ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย, ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

องค์ความรู้จากการสัมมนานิเทศบุคลากร 22 ก.ค. 55

โครงการสัมมนานิเทศบุคลาการ เมื่อวันที่ 2 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

โครงการอบเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การการจัดท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น