Archive for the ‘ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์’ Category

อบรมการเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ

Friday, July 29th, 2016
การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ

การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ

29 ก.ค.59 มีการอบรมโครงการ “อบรมและพัฒนานักวิจัย” ประจำปี 2559
หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ
จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ร่วมกับ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

โครงการ "อบรมและพัฒนานักวิจัย" ประจำปี 2559

โครงการ “อบรมและพัฒนานักวิจัย” ประจำปี 2559

– เปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

– หัวข้อเรื่อง เขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะโดนใจบรรณาธิการ
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
โดน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อดีตอาจารย์ National University of Singapore
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/658232967660858/
http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th

อ.ศิริอมร กาวีระ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ศิษย์โยนก รุ่น 4

อ.ศิริอมร กาวีระ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ศิษย์โยนก รุ่น 4

พบ อ.ศิริอมร กาวีระ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ศิษย์โยนก รุ่น 4 ถ่ายภาพร่วมกับ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง และผม

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา

Monday, May 30th, 2016
transcript & certification

transcript & certification

ถึง ศิษย์เก่าโยนก ศิษย์เก่าเนชั่น และบัณฑิตใหม่เนชั่นที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
ว่าท่านใดต้องการ หนังสือรับรองการศึกษา (Certification)
หรือ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
สามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเนชั่น

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการศึกษา หรือ ใบรายงานผลการศึกษา
1. โทรสอบถามรายละเอียด
ลำปาง โทร. 054265170 ต่อ 130 หรือ 131
ศูนย์บางนา โทร.02-3383757
2. ไปถ่ายภาพที่ร้านยิ้มหวาน หรือร้านเลเซอร์ติดโรงเรียนอรุโณทัย
มีชุดครุยของมหาวิทยาลัยเนชั่น ให้ยืม เพื่อนำรูปมาติดเอกสาร
– หนังสือรับรองการศึกษา ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ต่อเอกสาร 1 ฉบับ
– ใบรายงานผลการศึกษา ใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ต่อเอกสาร 1 ฉบับ
3. มาทำยื่นคำร้องของเอกสารที่มหาวิทยาลัย หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ค่าธรรมเนียบฉบับละ 100 บาท
เท่ากันทั้งหนังสือรับรองการศึกษา และ ใบรายงานผลการศึกษา
4. รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 3 วัน
5. ติดต่อรับเอกสารด้วยตนเอง หรือประสานส่งทางไปรษณีย์

 

ศูนย์บางนา

ศูนย์บางนา

มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษา

Thursday, April 7th, 2016
มหาวิทยาลัยเนชั่น มีเลขทะเบียนที่ปรึกษา คือ 4304

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีเลขทะเบียนที่ปรึกษา คือ 4304

อ.ดร.ทันกวินท์   รัฐวัฒก์อังกูร ได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเนชั่น มีเลขทะเบียนที่ปรึกษา คือ 4304 ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (Thai Consultant Database Center)
เมื่อค้นจาก
http://www.thaiconsult.pdmo.go.th/ThaiConsult/mainframe/search
คลิ๊กที่ “รายชื่อที่ปรึกษาตามลำดับการจดทะเบียน”
เลือก ประเภทการจดทะเบียน = ในประเทศ
เลือก ประเภทที่ปรึกษา = บริษัทที่ปรึกษา
เลือก ประเภท Rating = B
แล้วกดปุ่ม “แสดงผล”
เลือกไปหน้าที่ 29
จะพบ ข้อมูลข้างล่างนี้

4304 มหาวิทยาลัยเนชั่น Rating=B สถานะ=สมาชิก

ที่อยู่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

วันที่จดทะเบียน ครั้งแรก 25/03/2559

วันที่หมดอายุ 25/03/2561

โทรศัพท์ 02-3383861

ทอล์คเจาะลึกการทำงานข่าวของสื่อมวลชน โดยผ่านสื่อภาพยนตร์ เรื่อง Spotlight คนคลั่งข่าว

Monday, February 15th, 2016

หน้าที่ของสื่อคือการแก้ไขความเลวร้ายของสังคม
เราต้องสร้างสังคมให้ดีขึ้น
เพื่อเรียกศรัทธากลับคืนมา เพราะสังคมคาดหวังจากเรา…
ข้อคิดดีๆที่คุณเกี๊ยง — นันทขว้าง สิรสุนทร นักวิจารณ์ภาพยนตร์และคอลัมนิสต์ชื่อดัง
ฝากไว้ให้แก่เยาวชนชาวลำปาง จากการทอล์คเจาะลึกการทำงานข่าวของสื่อมวลชน
โดยผ่านสื่อภาพยนตร์ เรื่อง Spotlight คนคลั่งข่าว
กิจกรรมการเรียนรู้ดี ๆ นอกห้องเรียนของม.เนชั่น
ที่โรงภาพยนตร์ SF เซ็นทรัล พลาซา ลำปาง เมื่อ 15 ก.พ.59 ที่ผ่านมา

https://www.facebook.com/adisak.champathong/media_set?set=a.1079887572032669.1073741924.100000343096881

spot light กับ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง และ คุณนันทขว้าง สิรสุนทร

spot light กับ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง และ คุณนันทขว้าง สิรสุนทร

15 ก.พ.59 อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง ดำเนินรายการ
เสวนากับคุณนันทขว้าง สิรสุนทร นักวิจารณ์ภาพยนตร์
หลังฉายหนังเรื่อง Spot light ให้นักเรียน นักศึกษาในลำปางได้ชมในราคาพิเศษ
ที่ โรงภาพยนตร์ SF เซ็นทรัล ลำปาง ระหว่าง 12.30 – 16.00น.
เรื่องราวเป็นทีมข่าว Spot light ของหนังสือพิมพ์ The Boston Globe
ที่เข้าไปเจาะข่าวการละเมิดเพศของเด็กโดยบาทหลวงคาทอลิก
เป็นข่าวหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001
spot light

spot light

รวมภาพโดย คุณสราวุธ เบี้ยจรัส

มีประเด็นที่ฟังจากเวทีเสาวนามากมาย อาทิ
1. อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง บอกว่าลักษณะการทำข่าวของทีม Spot light
เป็นแบบ investigative reporting เป็นการรายงานจากการสืบสวน
2. หาข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มารายงาน โดยไม่มีความเห็นส่วนตัว
ทีมนี้ต้องไม่มีการปักธง ต้องทำด้วยความเป็นกลาง และรายงานความจริง
คุณนันทขว้าง บอกว่าบางทีจะทำข่าว ต้องหาทีมใหม่เข้าไปเจาะข่าว
เพราะถ้าใช้ทีมที่คุ้นเคย อาจได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง เข้าข้างแหล่งข่าวได้
อัลบั้มโดย นิเวศน์ อินติ๊บ

อัลบั้มโดย นิเวศน์ อินติ๊บ

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1088729614526241
3. ข่าวเจาะลึกคดีบาทหลวงละเมิดเด็ก
ถูกบรรณาธิการคนใหม่ผู้มีสัญชาติญาณ เลือกเป็นประเด็นข่าวสำคัญ
เพราะเคยมีข่าวนี้ลงตีพิมพ์มาก่อน ทีมข่าวคนเดิมก็เคยรายงาน
แต่ไม่ให้ความสำคัญ จนบรรณาธิการคนใหม่
เห็นว่าให้ทีมหยิบมาขยาย เป็นพาดหัวได้
จึงเริ่มการสืบสวนอย่างจริงจัง
และห้องทำงานของ บก. มี นกฟลามิงโก
ที่ร้องแล้ว ร้องต่อ ๆ กันไป ขยายวงออกไป
4. มีการพูดถึง “กะแดะ ตอแหล” ของคนในสังคมไทย
อย่างกรณีหนังเรื่อง อาบัติ หรือ อาปัติ
ก็ถามว่าเป็นอะไร ยอมรับกันไม่ได้เหรอ
ว่าในสังคมของศาสนาพุทธ มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
เปลี่ยนชื่อหนังแล้วฉายได้ หมายความว่าไง ก็เรื่องเดิม
บ้านเมืองเราก็ไม่ยอมให้แตะต้องศาสนา
ทำไมต้องห้ามพระเล่นกีต้า
เห็นซื้อไอโฟน ซื้อหนังโป๊
5. ถ้านักข่าวกล้าตีแผ่น ใครจะกล้า backup
ก็มีสำนักพิมพ์ หรือบรรณาธิการคอยดูแล
ที่เครือเนชั่น หัวหน้าจะดูแลนักข่าว และดูแลเนื้อหาก่อนเผยแพร่
อย่างดีทุกคน ทุกเรื่อง ไม่ให้เกิดปัญหาตามมา
6. ยกตัวอย่างภาพยนตร์ All The President’s Men
ที่สองนักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์แหล่งข่าว แล้วถูกห้ามเผยแพร่
ห้ามจด ห้ามอัดเสียง ห้ามบันทึกด้วยวิธีใด ๆ
แต่สองนักข่าวใช้การจำข้อความในกระดาษ
แล้วผลัดกันออกไปจดข้อความในห้องน้ำ
จนได้ข้อมูลไปรายงานเรื่องประธานาธิบดีในที่สุด
จนมีชื่อเสียง และขึ้นมาเป็นนักข่าวระดับต้นในที่สุด
7. พูดถึงการวิจารณ์ภาพยนตร์อย่างตรงไปตรงมา
คุณนันทขว้าง บอก “ต้มยำ..”
ซึ่งคุณนันทขว้างบอกว่าเคยติดตามกองถ่ายไปออสเตรเลีย
แต่ให้ติดตามกองถ่ายไปต่างประเทศ ก็ไม่เกี่ยวกับการวิจารณ์หนัง
ที่ต้องวิจารณ์แบบตรงไปตรงมา จะวิจารณ์เอาใจผู้กำกับคนเดียว
แต่คนด่าทั้งประเทศไม่ได้ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องตรงไปตรงมา
8. เล่าประสบการณ์การเป็นนักข่าว
ที่ต้องเจาะแหล่งข่าว เช่น
ร้านตัดผม ที่ขายบริการ แถวสุทธิสาร ก็ต้องปกป้องแหล่งข่าว
หรือปลอดตัวเป็นนักแข่งรถ แข่งพนันผู้หญิงที่ซ้อนท้าย
9. เล่าเรื่องการทำตลาดของ GTH
ที่บอกว่ามีการแบ่งทีมประชาสัมพันธ์ผ่าน social media อย่างเป็นระบบ
จะส่งข่าวออกไป แต่ไม่ทำช่วง  9.00 – 16.00
10. ปิดท้ายด้วยการเล่าเรื่องหนัง Shane, come back!
ที่มีม้าดำ กับมาขาว วิ่งลงมาจากภูเขา
แล้วเหยียบน้ำ ที่ทำให้ดูออกว่าใครดี และใครไม่ดี
หรือเรื่อง Titanic ที่มีปลาโลมา 2 ตัวว่ายน้ำนำเรือไป
ก็จะมีความหมายซ่อนอยู่
spot light ในโรงภาพยนตร์ SF ที่เซ็นทรัล ลำปาง

spot light ในโรงภาพยนตร์ SF ที่เซ็นทรัล ลำปาง

อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง และคุณนันทขว้าง สิรสุนทร

อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง และคุณนันทขว้าง สิรสุนทร

บันทึกบล็อกครั้งนี้ อาจตกหลงใจความสำคัญ หรือคลาดเคลื่อนบ้าง
เพราะใช้การจดจำเป็นหลักจากการฟังเสวนา

Thailand Franchise Standard 2016

Saturday, January 9th, 2016

อัพพลังความรู้ สู่ความก้าวหน้าธุรกิจแฟรนไชส์ (Thailand Franchise Standard 2016)

franchise 2559 @มหาวิทยาลัยเนชั่น

franchise 2559 @มหาวิทยาลัยเนชั่น

มาร่วมอัพพลังความรู้ และก้าวหน้าไปด้วยกัน
ใน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
(Thailand Franchise Standard)
พร้อมร่วมสัมมนา Thailand Franchise Standard
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00น.-16.00น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

งานนี้มีแต่กำไร
กำไรต่อที่ 1 – รับโอกาสตรวจเช็คศักยภาพธุรกิจโดยกูรุด้านการพัฒนาธุรกิจ
จากจุฬาลวกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเนชั่น
กำไรต่อที่ 2 – รับคำปรึกษา แนะนำการพัฒนาธุรกิจ ถึงสถานประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กำไรต่อที่ 3 – เพิ่มโอกาสการสร้างเครือข่าย ได้ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ธุรกิจ
กำไรต่อที่ 4 – เสริมทัพความเชื่อถือ ด้วยการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กำไรต่อที่ 5 – คุณอาจได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ธุรกิจผ่านสื่อในเครือเนชั่นที่มีผู้อ่าน
มากกว่า 100,000 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ปรกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ที่ปรึกษาโครงการ Thailand Franchise Standard มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์เนชั่นบางนา ชั้น 9 เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด (กม.45) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 023383861, 0813584756 โทรสาร 023383871 หรือ franchise@nation.ac.th
กองส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่วเสริมและพัฒนาธุรกิจ
คุณทิพย์ณัฐนันต์ โทรศัพท์ 025475953 โทรสาร 025745952

MBA เนชั่น ประสานความร่วมมือกับ อปท. สนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์กรภายใต้โครงการ MBA Research on Tour

Tuesday, July 14th, 2015

MBA Research on Tour

MBA Research on Tour


MBA เนชั่น ประสานความร่วมมือกับ อปท. สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์กรภายใต้โครงการ MBA Research on Tour

โดย อาจารย์ ดร.ฑัตษภร ศรีสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์อัศนีย์ ณ น่าน ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น เข้าพบคุณเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศบาลตำบลเกาะคา เพื่อหารือประเด็นงานวิจัยของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร ถือเป็นมิติใหม่ที่ดีสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับอปท. ภายใต้โครงการ “MBA Research on Tour”

ตรวจสุขภาพประจำปี

Monday, May 18th, 2015

คุณมณธิชา   แสนชมภู สำนักงานบริหารงานบุคคล
แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมีสวัสดิการสำหรับบุคลากรทุกท่าน
คือ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรทุกท่าน
โดยในปีนี้ (2558) ทางโรงพยาบาลลำปาง
พร้อมที่จะเข้ามาดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร
ในวันพฤหัสบดีที่   ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๘.๓๐  น.    
ณ ห้องสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น
จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน งดน้ำ   งดอาหาร
ตั้งแต่ ๒๐ นาฬิกาของคืนวันพุธ เพื่อมาเจาะเลือดในวันพฤหัสบดี

ส่วนรายการอื่นๆ จะนัดหมายท่านไปตรวจสุขภาพอีกครั้ง ที่โรงพยาบาลลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2558

Wednesday, April 1st, 2015

ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
ว่าด้วยระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2558

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือมายังนักศึกษาทุกคน ได้ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบการแต่งกายนี้อย่างเคร่งครัดในการเข้าชั้นเรียน เข้าห้องสอบ หรือติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

หากแต่งกายผิดระเบียบ อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้คุมสอบ
มีอำนาจพิจารณา
ว่ากล่าวตักเตือน
หรือยับยั้งไม่ให้นักศึกษาผู้นั้นเข้าชั้นเรียน หรือเข้าห้องสอบ

.

student1 student2 student3

พบ fullpaper งานวิจัยผ้าทอน้ำแร่ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

Wednesday, February 18th, 2015
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

วันนี้ 18 ก.พ.58 พี่รินทร์ ให้เข้าไปค้นงานของ อ.ปวินท์รัตน์ แซ่ตั้ง
จากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่ http://it.nation.ac.th/studentresearch
แล้วพบเรื่อง “การศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
ผ่านกระบวนการย้อมสี ธรรมชาติ โดยการใช้สารช่วยย้อมจากน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง”
ลอง download มาอ่านพบเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการย้อมผ้า

นอกจากนี้ลองคลิ๊กดูผลงานวิชาการยังพบของ
อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง อ.เจนจิรา เงินจันทร์ และดร.สุจิรา หาผล
มีอีกสักพัก จะมีการพัฒนาเชื่อมโยงกับรหัส DOI
เอกสารเหล่านี้ก็จะมีการเผยแพร่ที่เป็นสากลมากขึ้น

ผมกำลังคิดว่าต่อไป ถ้าทำงานวิจัย และเขียนเล่มเสร็จ
ต้องส่งให้พี่รินทร์ พิจารณาส่งเข้าระบบซะแล้ว
แต่ถ้าเป็นงาน ป.โท เข้าใจว่าคุณกาญจนา (ต่าย) เป็นผู้ดูแล
จะได้มีรหัส DOI และสืบค้นได้เป็นสากล

คลิ๊ปวีดีโอเกี่ยวกับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 21 และเนชั่นชวนปั่น

Wednesday, February 11th, 2015

รวมคลิ๊ปวีดีโอเกี่ยวกับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 21
ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เมื่อ 26 มกราคม 2558
และคลิ๊ปกิจกรรมเนชั่นชวนปั่น เมื่อ 25 มกราคม 2558 ด้วย

journal 2557

journal 2557

วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น ฉบับแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต
http://it.nation.ac.th/std/journal57/

ที่รวบรวมไว้มีดังนี้
1. พิธีประสาทปริญญาบัตร ภาพโดนนาย วิสันต์ โพธิ์งาม ได้ครบทุกบรรยากาศ

2. ภาพระหว่างพิธี ใช้ถ่ายแบบเทคนิค Time lapse โดย True faster

3. กิจกรรมบนเวทีตอนกลางคืน เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า คนที่ 6

4. พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ประจำปีในเช้าวันพิธี

5. รับปริญญาบัตรจากท่านองคมนตรี

6. เดินเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร

7. ประสาทปริญญา ม.เนชั่น สุทธิชัย หยุ่น ยันทุกคนคือคนพันธุ์ N

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378441824/
8. ม.เนชั่น รับปริญญา ทาง Nation TV
http://www.nationtv.tv/main/program/khaokhon-morning/378441786/
9. กิจกรรมเนชั่นชวนปั่น Nation Bike Thailand 2015 เส้นทางที่ 2 จังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/video.php?v=1583544621861811
10. คลิ๊ปเนชั่นชวนปั่น ก่อนพิธี 1 วัน ตอนที่ 1/1

11. คลิ๊ปเนชั่นชวนปั่น ก่อนพิธี 1 วัน ตอนที่ 2/2