คลังเก็บป้ายกำกับ: social service

โครงการการหยุดยั้งวัณโรคในกลุ่มอาชีพมัดหอมและกระเทียม

บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัณโ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น

โครงการบ้านน้ำโจ้ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก

บทนำ   ความเป็นมาและความสำคัญ ด้วยโรคไข้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ส่วนที่ 1 บทนำ  คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งขอ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น