คลังเก็บป้ายกำกับ: วิจัยพัฒนา

ต.ย. หัวข้องานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรณีนี้ เป็นเอกสารที่จำลองขึ้นมาว่า .. ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การพัฒนางานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

การพัฒนางานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง หลักการเขียนโครงการวิจัยเพื่อชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

อาจารย์วราภรณ์ เรือนยศ และอาจารย์จากมหาว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

หลักการเขียนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Manag … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย, งานวิจัยและบริการวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , | 1 ความเห็น

โครงการ “การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง”

อ.ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ อ.แดน กุลรูป และ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย, งานวิจัยและบริการวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

การเขียนและการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี

17 ส.ค.54 ดร.สุจิรา หาผล ได้แบ่งปันประสบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการผลิตบัณฑิต, KM:ด้านการวิจัย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง

ผลการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ศึกษาการมอบหมายงานจัดทำสื่อวีดีทัศน์แบบกำหนดพื้นที่ทำงาน

ผลการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

อบรมเรื่องตั้งคำถามและหาคำตอบของคนขี้สงสัย

วิทยากร การเขียนวิจัยภาษาอังกฤษ 6 ต.ค.52 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานวิจัยและบริการวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , | 5 ความเห็น

นำเสนองานวิจัยในเวทีของ กศน. กทม. รับเชิญจาก ดร.สุชิน

ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์  คณะวิทยาศาสตร์แ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น