คลังเก็บผู้เขียน: atichart

ผลการสังเคราะองค์ความรู้จากงานวิจัย

ชื่องานวิจัย “พฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, งานวิจัยและบริการวิชาการ | ใส่ความเห็น

องค์ความรู้ “การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)”

ผลจากการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

องค์ความรู้ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย”

ผลจากการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

แบ่งปันประสบการณ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน QA

      &nbs … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ผลการสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง”

ชื่องานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

จรรยาบรรณนักวิจัย

การทำวิจัยที่ดีมีคุณภาพ องค์ประกอบสำคัญป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานวิจัยและบริการวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ประสบการณ์การเป็นกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการสอบการค้นคว้าแบบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

30 พ.ย. 53: วันเดินทางกลับที่ไม่น่าจดจำ (ตอนที่ 1)

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ดูจะเป็นช่วงเวลาที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

26 พ.ย. 53 – ผู้พิการที่ไม่พิการที่ Lyon

จริงๆ แล้วผมอยากเขียนบันทึกเรื่องราวต่อไ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

24 พ.ย. 53 – A happiness with Yonok alumni

Facebook is one of the best social netwo … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น