คลังเก็บผู้เขียน: Thanakrit Muankonkaew

โครงการบ้านน้ำโจ้ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก

บทนำ   ความเป็นมาและความสำคัญ ด้วยโรคไข้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ส่วนที่ 1 บทนำ  คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการ “รู้ก่อน ปลอดภัย ห่างไกล โรคตาแดง”

บทนำ ในปัจจุบันโรคตาแดง เป็นโรคติดต่อซึ่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ใส่ความเห็น

โครงการ “เบาหวานป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ เพียงรู้และเข้าใจ”

“เบาหวานป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ เพียงรู้แล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ใส่ความเห็น

รายงานผลการดำเนินการ โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงโรคความดัน – เบาหวาน บ้านปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

    รายงานผลการดำเนินการ โครงการลดเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ใส่ความเห็น

การหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรควัณโรคปอดของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองจังหวัด ลำปาง

การหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรควัณโรคปอดข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ใส่ความเห็น

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งขอ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การมีส่วนร่วมในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรไทย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์การสาธารณสุข : กรณีศึกษาบ้านต้นฮ่างพัฒนา ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ชื่อเรื่องวิจัย การมีส่วนร่วมในการบูรณาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้ (KM): เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้ (K … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการความรู้(KM) : การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

การจัดการความรู้(KM): การทำวิจัยเพื่อเข้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น